image

Synagoge Groningen

Synagoge Groningen stimuleert actieve betrokkenheid bij de joodse cultuur en geschiedenis van de stad Groningen, de regio en de grensstreek met Oost-Friesland. De vaste tentoonstelling nodigt uit om kennis te nemen van de verhalen die geschiedenis en actualiteit verbinden. Met digital storytelling komen de persoonlijke verhalen tot leven. De joodse rituelen, gebruiken en feesten vormen een rode draad door het gebouw. Doe-objecten laten je interactief beleven waarom wekelijks sjabbat wordt gevierd, wat Pesach en Chanoeka betekenen en hoe de spijswetten van de Kasjroet zorgen voor een kosjere joodse huishouding.
​De synagoge is als vanzelfsprekend een plaats van herinnering, naast een levendige plek voor culturele activiteiten en een educatief centrum over joodse cultuur, religie en geschiedenis. Tegelijkertijd wordt de synagoge ook gebruikt als ‘sjoel’ van de Joodse Gemeente Groningen.
In samenwerking met Stichting Oude Groninger Kerken, de eigenaar van het gebouw, is in 2021 de bouwkundige aanpassing van de synagoge afgerond. Daarna kreeg de realisatie van de vaste tentoonstelling zijn beslag, een langdurige wens van het bestuur van de Synagoge Groningen en de Joodse Gemeente Groningen.

Historicus en tentoonstellingsmaker Willy van der Schuit  heeft samen met Ontwerpcollectief Groningen, bestaande uit Studio Eye Candy, 212 Fahrenheit, Opmaat3D en JZProdo, de plannen uitgewerkt, vormgegeven en gerealiseerd. Het nieuwe interieur is een onderdeel van het opvallende monument geworden, de vaste tentoonstelling een bron voor verdere verdieping in de rijke geschiedenis van Joods Groningen.

Lichtpunt leverde en installeerde de nieuwe algemene verlichting en tentoonstellingsverlichting.

Tekstbron: Website Synagoge

image
image
image
image