image
image

Iemandsland Nieuw-Buinen

Iemandsland is een muzikale theatervoorstelling die van 15 mei tot en met 6 juni 2015 speelde in de saffraanbollenschuur van de familie Schipper – Elberse in Nieuw-Buinen.
Iemandsland is een mozaïek van verhalen, scènes en liedjes  en vertaalt het desolate karakter van de voormalige Veenkoloniën en haar tegendraadse bewoners naar een tragikomisch theaterstuk. Centraal daarin staat de terugkeer van een verloren zoon(Berrie Kazimir, gespeeld door Albert Secuur) naar zijn geboortedorp. Diens met flashbacks doorsneden landerige verblijf, in en rond de plaatselijke kroeg, vormt de basis voor de voorstelling. Alles zich eigenlijk afspelend in zijn hoofd, inclusief de finale waarin het veendorp zich d.m.v. windturbines aan de aarde onttrekt om naar Mars af te reizen.

Artistieke leiding: Carmen Schilstra
Muzikale leiding: Bert Hadders
Regie: Michael Helmerhorst

Lichtpunt leverde de rigging, het licht en de videoprojectoren en verzorgde de montage en programmering van het licht.

image
image
image
image
image
image
image