Musea en tentoonstellingen

Licht speelt een belangrijke rol in een museum of tentoonstelling.
Door de verwachtingen van publiek, de toepassing van multimedia en de beheersbaarheid van installatie en de kosten ervan, worden er steeds hogere eisen aan de verlichting gesteld.
Lichtpunt heeft een brede ervaring in museale belichting. Zo is er gewerkt aan musea – van groot tot klein – zoals het Drents Museum in Assen en het Rijksmuseum in Amsterdam, tot aan het Klompenmuseum in Eelde.
Momenteel is er veel publiciteit rond het toepassen van LED-verlichting in musea. Zoals iedere andere lichtbron heeft ook LED voor- én nadelen. Het is aan de adviseur of ontwerper de taak de meest geschikte lichtbron voor desbetreffende situatie aan het museum voor te stellen.
Een van de overwegingen die een rol kunnen spelen bij de keuze van het type lichtbron is de schadelijke (onzichtbare) straling, zoals ultraviolet(UV)-straling en infrarood(IR)-straling. Daarnaast is de kleurweergave van groot belang.

Musea bieden steeds meer beleving (“experience”). Licht is onderdeel van die belevening. Lichtpunt koppelt verschillende lichtscènes aan videoprojecties, audiofragmenten, sensoren, gebouwbeheersystemen of willekeurig elk ander systeem. Door middel van betrouwbare “solid-state” oplossingen, die ook op afstand – via internet – benaderd kunnen worden.
De tentoonstelling met zijn verhaal voor de bezoeker, staat centraal wanneer Lichtpunt wordt gevraagd om invulling te geven aan de belichting van een museum. De vormgeving van de armatuur maar ook de afscherming van de lichtbron en hinderlijke reflecties worden kritisch bekeken. Onderhoud, levensduur en energieverbruik worden bij de keuze voor type armatuur en type lichtbron betrokken.
De uiteindelijke uitwerking van een museum kan Lichtpunt prima voor zijn rekening nemen. Zo heeft Lichtpunt eigen installateurs in dienst die gewend zijn te werken met museale verlichting-oplossingen zoals LED-spots, lineaire verlichting en vitrineverlichting. De belichters stellen de verlichting dusdanig af dat de juiste sfeer in de tentoonstelling ontstaat. Onze programmeurs zijn in staat om, in overleg met de ontwerper of opdrachtgever, lichtscènes te programmeren en desgewenst te koppelen.
In de kolom hiernaast een aantal musea waarin wij óns werk tentoonstellen. Hopelijk inspireert het u om met ons contact op te nemen!